Bakan Tüfenkci; Uluslararası e-Ticaret Konferansı’na katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geçen yıl yapılan e-ticaret işlemlerinin yüzde 19’unun akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, “Dünyada bu oranın şu anda yüzde 44 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’nin mobil ticarette hızla yol alması gerekmektedir.” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT’nin Maxx Royal Otel’de düzenlediği Uluslararası e-Ticaret Konferansı kapsamında, “Postanın dijital dönüşümü ve e-ticaret” konulu “Bakanlar yuvarlak masa toplantısı” yapıldı.

Bakan Tüfenkci, buradaki konuşmasında, dünyada ve Türkiye’de e-ticaret sektörünün çok hızlı büyüdüğünü, bu değişimi yakalamak ve ona öncülük etmek için bugünün ve yarının dünyasını iyi okumanın, olup bitenleri iyi analiz etmenin şart olduğunu söyledi.

e-ticaretin, işletmelerin doğru tüketiciye hızlı şekilde ulaşabilmesi için en etkin yöntem olduğunu dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

“e-ticaretle işletmeler, daha geniş kitlelere düşük maliyetlerle daha etkin hizmet sunabilmektedir. e-ticaret, sağladığı verimlilik artışının yanı sıra sağladığı yeni iş kolları, uzmanlık alanları ve erişilen yeni pazarlar sayesinde sektörlere dinamizm katan bir etkiye sahiptir. Bu yeni ticaret yöntemi, geleneksel perakende sektörüyle lojistik, mobil hizmetler ve bilişim gibi etkileşimde bulunduğu diğer sektörlerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla, dijitalleşmeyle iç içe geçmiş olan e-ticaret sektörü gittikçe daha da önemli hale gelerek, ülke ekonomilerine yön veren itici güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönüşüm süreci iş dünyamıza önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları değerlendirebilmek için kamu ve iş dünyası olarak birlikte hareket etmemiz önem arz ediyor. Bu sektördeki tüm aktörlerin güvenini inşa edecek düzenlemeleri hayata geçirmek bu anlamda stratejik öncelik taşıyor.” 

– “e-ticaret pazar büyüklüğü 2017 eylül sonu itibarıyla 72,7 milyar lira”

İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren bireylerin toplam nüfusa oranının 2017’de yaklaşık yüzde 25 olduğunu söyleyen Tüfenkci, 2016’da her beş kişiden birinin e-alışveriş yaptığına dikkati çekti.

Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğünün 2017 eylül sonu itibarıyla 72,7 milyar liraya ulaştığını belirten Tüfenkci, şunları söyledi:

Dünyada 2021’de mobilin e-ticaretteki payının yüzde 55 olacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de de mobil ticaret, e-ticarete ivme kazandıran önemli kanallardan biri haline gelmiştir. 2012’de e-ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 9’u akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleştirilirken, bu oran 2016’da yüzde 19’u bulmuştur. 2021 için de bu oranın yüzde 49 seviyesine ulaşacağı tahmin edilmekte. Dünyada bu oranın şu anda yüzde 44 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’nin mobil ticarette hızla yol alması gerekmektedir. e-ticaretin gelişiminin önünde güvenlik, lojistik, bilgi ve farkındalık eksikliğiyle nitelikli iş gücü eksikliği gibi engeller bulunmaktadır. Bu durum işletmelerimizi ve vatandaşlarımızı e-ticaretten uzak tutmaktadır. İşletmeden tüketiciye e-ticaretin yanında, işletmeden-işletmeye e-ticaret de dünyada büyük bir artış göstermektedir. Ülkemizde ise işletmeden-işletmeye e-ticaret istenilen boyutta değildir. İşletmecilerimizin bu alana yönlendirilmesi yine devletimiz, sivil toplum kuruluşları ve sektörün ortak çalışmasıyla mümkün olacaktır.”

– e-ticarette güven unsuru kilit rolde

Bakan Tüfenkci, ticari ilişkilerin sağlıklı şekilde geliştirilmesi, işlerliği ve sürdürülebilirliği için güven unsurunun her zaman kilit rolü olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Alıcı ve satıcının fiziksel olarak karşı karşıya gelmediği elektronik ticarette güven unsurunun önemi daha da artmıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, tüketicilerin yüzde 27’sinin güvenlik ve yüzde 17’sinin ise gizlilik endişeleri sebebiyle internetten alışveriş yapmadıkları belirtilmiştir. TÜİK’in araştırmalarında ise gizlilik ve güvenlik kaygıları yüzde 45’tir. Elektronik ticaret hacminin artması için öncelikli olarak tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi gerekmektedir. Bakanlığımızca yetkilendirilen ‘Güven damgası’ sağlayıcılar tarafından internet sitelerine ‘Güven damga’sı tahsis edilecektir. Güven damgasını internet sitesinde gören vatandaşlarımız e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve kendini güvende hissedecektir. Yıl sonuna kadar sistemi işler hale getirmeyi planlamaktayız.”

– e-Kargo ile 377 milyon dolarlık ticaret 

Bakan Tüfenkci, e-Kargo işlemlerine değinirken de e-ticaret kapsamında 21 hızlı kargo firması ve posta idaresinin yetkili olduğunu söyledi. Tüfenkci, şunları kaydetti:

“e-Kargo, ihracatımızı destekleyen bir sistem. Sistem kapsamında, 2015’te yüzde 86’sı ihracat olmak üzere 294 milyon dolar, 2016’da yüzde 87’si ihracat olmak üzere 392,6 milyon dolar, 2017’nin 10 ayında yüzde 89,7’si ihracat olmak üzere 377 milyon 500 bin dolarlık ticaret hacmi oluşmuştur. Bu uygulamayla yapılan ticari işlemlerde ihraç edilen mal ve hizmetin ithalata oranı 4 kat fazladır.” 

– Yasa dışı ticaretle mücadelede veri madenciliği

Dijitalleşme ve yapay zekanın uluslararası ticaretin güvenlik boyutuna da etkisi olacağına işaret eden Tüfenkci, yasa dışı ticaretle mücadelede artık ellerindeki devasa verinin içinde kaybolmayacaklarını dile getirdi. Tüfenkci, veri madenciliği sistemlerini kullanarak bu veri yığınından daha önce görülmeyen anlamlı ilişkiler çıkaracaklarını anlattı.

Bakan Tüfenkci, e-ticaret firmalarına yönelik şikayetlerle ilgili olarak da “2016’da tüketici hakem heyetlerine, elektronik ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmalara ilişkin 3 bin 686 şikayet yapıldı. Bunların yüzde 89’u tüketici lehine karara bağlandı. Bakanlık olarak elektronik ticaret sektöründe yaptığımız denetimlerde 732 bin lira idari para cezası uygulandı.” dedi.